W przeciwieństwie do transportu zwłok na terenie Polski, transportem międzynarodowym zajmują się specjalne zakłady pogrzebowe, które posiadają odpowiednio przygotowane karawany oraz niezbędne wyposażenie techniczne. Wszelkie rozmowy z zakładem pogrzebowym najlepiej prowadzić drogą mailową lub sporządzić pisemną umowę, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnych kłopotów przy finalizacji usługi.

Transport zwłok lądowy i lotniczy

Jeżeli obywatel Polski odszedł zagranicą, obowiązek powiadomienia rodziny należy do konsula. Robi to za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a osoba, która podjęła decyzję o sprowadzeniu szczątków do kraju, ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie czynności związane z transportem zwłok. Koszt takiego procesu zależy od rodzaju transportu oraz kraju, w którym zmarł bliski. Najczęściej waha się on w okolicach 6 tysięcy złotych przy transporcie lądowym, do aż 60 tysięcy złotych przy transporcie lotniczym.

Trumna z metalowym wkładem

Zwłoki transportowane przez granice muszą znajdować się w specjalnej trumnie, trochę innej niż ta standardowa. Drewniana z zewnątrz, musi zostać w środku zabezpieczona metalowym wkładem, szczelnie zamkniętym do czasu pogrzebu. Zakłady pogrzebowe najczęściej w swoich ofertach o międzynarodowym transporcie zwłok zawierają taką trumnę. Wówczas nie trzeba się o nic martwić, a jedna firma załatwi wszelkie niezbędne sprawy. Warto bowiem pamiętać, iż w każdym kraju obostrzenia co do specyfikacji technicznej trumny mogą być inne, a dzięki scedowaniu obowiązku zapewnienia trumny przez dom pogrzebowy, nie musimy niczym się martwić.

Koszty transportu zwłok

Planowanie trasy, jaką trumna ma przebyć, wydaje się oczywiste, ale trzeba pamiętać o podwyższonych kosztach po przekroczeniu granicy Polski. Punktem A trasy powinna być miejscowość, w której znajduje się ciało zmarłego, a punktem B miejscowość, w której ma odbyć się pogrzeb. W tym wypadku należy uważnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem, gdzie widnieją koszty transportu i jak on się zmienia w zależności od przebytych kilometrów.

Zakład pogrzebowy – wybierz doświadczenie

Procedura sprowadzenia zwłok do Polski z reguły jest dość krótka, ze względu na liczne placówki zakładów pogrzebowych i polskich rezydentów tych firm w największych krajach Unii Europejskiej. Jednak formalności z tym związane są żmudne i często łatwo popełnić błąd. Właśnie dlatego ważne jest wybranie takiego zakładu pogrzebowego, który ma bogate doświadczenie w procesie transportu międzynarodowego zwłok, wiedzę o prawie międzynarodowym oraz szerokie kontakty na rynku funeralnym.